Integracja Magento 2 z modułem zaawansowanych metod dostawy Owebia AdvancedShipping

0,00 zł
W magazynie
SKU
advanced-shipping

Moduł Owebia Advanced Shipping to rozszerzenie dla platformy Magento 2, które umożliwia bardzo elastyczne konfigurowanie opłat za przesyłki. Za pomocą tego modułu można ustawić opłaty za przesyłki, korzystając z niemal wszystkich dostępnych zmiennych, takich jak: cel, waga, cena, ilość, kategorie, atrybuty produktów, opcje przedmiotów, grupa klientów, atrybuty klientów, kod kuponu, zmienne niestandardowe Magento, data itp.

Moduł ten oferuje wiele funkcjonalności, takich jak:

  • zarządzanie jednym trybem wysyłki lub przewoźnikiem (nieograniczona liczba z nieograniczoną liczbą przewoźników z modułem Unlimited Carriers),
  • wiele warunkowych metod wysyłki w zależności od potrzeb,
  • opłaty za przesyłki oparte na celu, wadze, cenie, ilości, grupie klientów lub atrybucie klienta, kategoriach, atrybutach produktów lub opcjach przedmiotów,
  • opłaty za przesyłki oparte na zmiennych niestandardowych, kodzie kuponu, dacie itp.

Więcej możliwości tego modułu zostało opisanych pod poniższym linkiem.

Wprowadzenie

 

Owebia to francuska firma, która specjalizuje się w tworzeniu rozszerzeń dla platformy Magento. Firma ta oferuje wiele rozwiązań, takich jak Owebia Shipping, Owebia Advanced Shipping, Owebia Order Export, Owebia Product Manager, Owebia Order Manager i wiele innych. Owebia Advanced Shipping to jedno z najbardziej elastycznych rozszerzeń dla platformy Magento 2, które umożliwia bardzo rozbudowane konfigurowanie opłat za przesyłki. Za pomocą tego modułu można ustawić opłaty za przesyłki, korzystając z niemal wszystkich dostępnych zmiennych, takich jak: cel, waga, cena, ilość, kategorie, atrybuty produktów, opcje przedmiotów, grupa klientów, atrybuty klientów, kod kuponu, zmienne niestandardowe Magento, data itp. Moduł ten oferuje wiele funkcjonalności, takich jak zarządzanie jednym trybem wysyłki lub przewoźnikiem (nieograniczona liczba z nieograniczoną liczbą przewoźników z modułem Unlimited Carriers), wiele warunkowych metod wysyłki w zależności od potrzeb, opłaty za przesyłki oparte na celu, wadze, cenie, ilości, grupie klientów lub atrybucie klienta, kategoriach, atrybutach produktów lub opcjach przedmiotów, opłaty za przesyłki oparte na zmiennych niestandardowych, kodzie kuponu, dacie itp.


Opis instalacji

 

Moduł Owebia Advanced Shipping jest dostępny zarówno na stronie producenta, jak i w serwisie github. Szczegóły jego zastosowania, zostały przedstawione w krótkim opisie tego modułu. W tej instrukcji przedstawimy opcję instalacji z użyciem Composer'a bezpośrednio z poziomu terminalu serwera, łącząc się z nim połączeniem SSH. W ten sposób system zarządzania pakietami, sam dobierze odpowiednia wersję modułu dla konkretnej wersji Magento której używamy, ponadto w razie potrzeby zainstaluje też niezbędne zależne moduły. Zaczynamy.

Logujemy się po SSH do terminala naszego konta hostingowego, przechodzimy do katalogu głównego magento.

Sprawdzamy na początku, czy i jaką wersję Composera mamy dostępną:

 

user@host:~/magento$ composer --version
Composer version 2.2.9 2022-03-15 22:13:37

 


Mamy dostępną wersję 2.2.x composera. Możemy przejść do instalacji modułu Advanced Shipping. W naszym przykładzie zainstalujemy moduł pod Magento 2.3.x.
Wpisujemy w tym celu komendę:

 


user@host:~/magento$ composer require owebia/magento2-module-advanced-shipping:^2.8
./composer.json has been updated
Running composer update owebia/magento2-module-advanced-shipping
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 3 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking nikic/php-parser (v4.18.0)
  - Locking owebia/magento2-module-advanced-shipping (2.8.14)
  - Locking owebia/magento2-module-shared-php-config (3.0.8)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 3 installs, 0 updates, 0 removals
  - Downloading nikic/php-parser (v4.18.0)
  - Downloading owebia/magento2-module-shared-php-config (3.0.8)
  - Downloading owebia/magento2-module-advanced-shipping (2.8.14)
  - Installing nikic/php-parser (v4.18.0): Extracting archive
  - Installing owebia/magento2-module-shared-php-config (3.0.8): Extracting archive
  - Installing owebia/magento2-module-advanced-shipping (2.8.14): Extracting archive


Moduł został zaciągnięty do katalogu "magento/vendor/owebia/". Jak widzimy z raportu instalacji, dodatkowo pobrane zostały moduły dotyczące parsowania i konfiguracji języka PHP.

Następnie wykonujemy kolejno podstawowe komendy, uruchamiające nowe funkcjonalności i odświeżające konfigurację całego Magento 2:

 


user@host:~/magento$ bin/magento module:enable Owebia_SharedPhpConfig Owebia_AdvancedShipping
user@host:~/magento$ bin/magento setup:upgrade
user@host:~/magento$ bin/magento setup:di:compile
user@host:~/magento$ bin/magento setup:static-content:deploy pl_PL
user@host:~/magento$ bin/magento cache:flush


Moduł został zainstalowany, możemy przejść do panelu admina i przystąpić do konfiguracji.

W panelu admina magento przechodzimy do:  Stores -> Configuration -> Sales -> Shipping Methods -> Advanced Shipping by Owebia

Tu włączamy rozwiązanie, definiujemy przy jakich polach mają odświeżać się dostępne metody dostawy. Cała zaawansowana konfiguracja jest ukryta pod ikoną ołówka.

 

 

To właśnie w tym oknie możemy przy użyciu różnych parametrów definiować zależności wpływające na cenę końcową dostawy.
Na przykładzie poniżej, cena jest uzależniona nie tylko od masy paczki, ale też kraju dostawy i formy w jakiej będzie dostarczona - zwykłą paczką, małą paletą lub paletą wysoką.

 

 

W procesie zamówienia pojawią się opcje dostawy wyliczone na podstawie wspominanych zależności.

 

Copyright © 2010-2021 by mage24.pl powered by Magento 2. Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookie przeglądarki internetowej.