Jak tworzyć cechy produktu w Magento 2

W tym artykule pokażemy Ci jak możesz skonfigurować cechy dla swoich produktów. Cechy są ważną częścią katalogu produktów, każdy z nich może pomóc potencjalnym klientom przy wyborze konkretnego produktu, który odpowiada ich potrzebom. Użytkownicy będą mogli również wyszukiwać i porównywać produkty na podstawie ich cech.

Twój sklep Magento 2 zawiera predefiniowane cechy, takie jak Nazwa, Cena i Opis, które mogą być używane dla dowolnego produktu. Oprócz tego możesz tworzyć nowe niestandardowe cechy, aby pomóc swoim klientom w wyborze.

Aby utworzyć nową cechę, zaloguj się do panelu administratora swojej witryny i przejdź do sekcji Sklepy-> Cechy-> Produkt

Spowoduje to otwarcie listy wszystkich atrybutów aktualnie dostępnych w sklepie. Aby utworzyć nowy, kliknij duży pomarańczowy przycisk Dodaj cechę.

Teraz będziesz mógł skonfigurować nową cechę.

 

Na potrzeby tego samouczka skonfigurujemy atrybut "Rozmiar", który będzie posiadał wiele wartości.

W sekcji  Zaawansowane właściwości cechy można ustawić:

  • Kod cechy  Nazwa cechy, który będzie używany przez system

  • Zakres –  pozwala zadeklarować zakres działania cechy:

  • Witryna - wartość cechy dla produktu może być różna w różnych witrynach internetowych, ale musi pozostać taka sama między widokami sklepu zawartymi w tej samej witrynie.

  • Widok sklepu - wartość tego atrybutu dla produktu może być różna we wszystkich witrynach i we wszystkich widokach sklepu

  • Globalny - wartość tego atrybutu dla produktu musi być taka sama dla wszystkich witryn i sklepów

 

 

  • Unikalna wartość Ustaw tę wartość na Tak, jeśli chcesz, aby dane zapisane w tym atrybucie były niepowtarzalne dla każdego produktu. Jeśli masz różne produkty wykonane z tego samego materiału lub posiadające tę samą funkcję, pozostaw to pole Nie

  • Sprawdzanie danych Aby sprawdzić poprawność danych przed zastosowaniem zmian w atrybucie, wybierz opcję Tak

  • Dodaj jako kolumnę Aby dodać tą cechę do listy produktów, wybierz Tak

  • Użyj w opcjach filtrowania Jeśli ustawisz tę opcję na Tak, cecha zostanie dodany do listy opcji filtrowania

 

W menu po lewej stronie kliknij zakładkę Właściwości sklepu, aby skonfigurować zachowanie cechy na widoku frontendowym.

 

Aby zapisać nowy cechę , kliknij przycisk Zapisz cechę w prawym górnym rogu ekranu. Spowoduje to powrót do strony z listy cech, na której powinieneś zobaczyć swoją nową cechę.Copyright © 2010-2018 by mage24.pl powered by Magento 2. Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookie przeglądarki internetowej.